असोज १७, २०८०

 

१. वन व्यवस्थापन,योजना तथा अनुगमन महाशाखा

 

बजेट,कार्यक्रम तथा योजना  शाखा

वन व्यवस्थापन तथा वन उद्यम शाखा

तथ्यांक व्यवस्थापन अनुगमन शाखा


२. भू संरक्षण तथा जैविक विविधता महाशाखा

भू संरक्षण शाखा

पर्यापर्यटन वन र वन्यजन्तु संरक्षण  शाखा

जैविक विविधता तथा जडिबुटी शाखा


३. वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन महाशाखा

जलवायू परिवर्तन  शाखा

वातावरण  तथ जलाबायू परिबर्शातन शाखा

वातावरण व्यवस्थापन तथा अनुगमन शाखा


४. प्रशासन महाशाखा

प्रशासन शाखा

आर्थिक प्रशासन शाखा

कानून शाखा