पत्राचार गर्ने ठेगाना:

वन तथा वातावरण मन्त्रालय
लुम्बिनी प्रदेश ,देउखुरी दाङ

 

 

सम्पर्क:

फोन नं‌ : ०८२-५९०४९२ 
फ्याक्स: ०८२-५९०४९२ 
इमेल:mofesc.lumbini@gmail.com/ mofesc.planning@gmail.com .